Top
 

Algemene voorwaarden kampvuurkok.nl

 / Contact / Algemene voorwaarden kampvuurkok.nl
 1. Voor dat een overeenkomst aangegaan wordt met kampvuurkok.nl dienen deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden.
 2. Indien u een groep aanmeldt of een groepsactiviteit boekt bent u als aanmelder de opdrachtgever en bent u verantwoordelijk voor het juist informeren van de overige deelnemers. Als opdrachtgever dient u alle deelnemers te informeren over deze Algemene Voorwaarden.
 3. Medische problemen en of (levensbedreigende) voedselallergieën die op wat voor manier dan ook van invloed kunnen zijn op het deelnemen aan een activiteit, dienen altijd vooraf (schriftelijk of per e-mail) doorgegeven te worden aan kampvuurkok.nl.
 4. Deelnemers en opdrachtgever dienen verantwoord met de door kampvuurkok.nl beschikbaar gestelde materialen en middelen om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden.
 5. kampvuurkok.nl behoudt zich het recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtsituatie dan ook. In dat geval biedt kampvuurkok.nl steeds het best mogelijke alternatief aan.
 6. kampvuurkok.nl behoudt zich het recht om een deelnemer of opdrachtgever uit te sluiten van verdere deelname als deze de instructies en aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgt of als er (naar het oordeel van kampvuurkok.nl ) sprake is van overmatig alcohol of drugs gebruik kort voor of tijdens de activiteit.
 7. Indien een deelnemer of opdrachtgever wordt uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten vindt geen terugbetaling plaats, ongemakken of kosten die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever, er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling.
 8. Alle aangeboden activiteiten zijn niet gevaarlijk, wel zijn er risico’s. Aangeboden activiteiten vinden plaats buiten in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is. Ondanks dat kampvuurkok.nl alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te minimaliseren, accepteren deelnemers en opdrachtgever dat er ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat kampvuurkok.nl de schuld treft.
 9. Er wordt gekookt met gebruik van open vuur, hier zijn risico’s aan verbonden, deelnemers en opdrachtgever aanvaarden deze risico’s en accepteren dat er ongelukken kunnen gebeuren zonder dat kampvuurkok.nl de schuld treft.
 10. Brandplekjes en schroei-schade is niet te vermijden. kampvuurkok is niet aansprakelijk voor dergelijke schades. Door deelname aanvaard de deelnemer dat hij het risico brandplekjes en schroei-schade loopt en accepteert hij de mogelijke gevolgen.
 11. kampvuurkok.nl draagt zorg voor veiligheidsmiddelen en zorgt voor diverse isolerende handschoenen, een blusdeken, een brandblusser en andere blusmiddelen indien met open vuur gewerkt wordt.
 12. kampvuurkok.nl accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van kampvuurkok.nl.
 13. kampvuurkok.nl is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van kampvuurkok.nl door de deelnemer of opdrachtgever, niet tijdens en niet na de activiteit.
 14. Deelname aan alle door kampvuurkok.nl georganiseerde activiteiten gebeurd op eigen risico.
 15. kampvuurkok.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan lichaam, kleding of andere eigendommen van deelnemers of opdrachtgever.
 16. kampvuurkok.nl spant zich tot het uiterste in een veilige activiteit aan te bieden, een zogenaamde inspanningsverplichting.
 17. kampvuurkok.nl is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de deelnemer of opdrachtgever.
 18. In geval dat een deelnemer of de opdrachtgever een klacht heeft over de activiteit, dient de deelnemer of opdrachtgever deze tijdens de activiteit te melden bij de persoon die de activiteit verzorgt, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen. Een klacht die na het beëindigen van de activiteit wordt gemeld, heeft geen invloed op de activiteit die reeds heeft plaats gehad. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige activiteiten. Een klacht leidt niet tot het terugbetaling van de kosten.
 19. Boekingen & reserveringen
  • Fase 1: Aanvraag
   U wilt met kampvuurkok.nl aan de kook en informeert wat de mogelijkheden zijn. Dit kan via de website met een offerte aanvraag maar ook per e-mail of WhatsApp, telefoon of ….
  • Fase 2: Beschikbaarheid
   Is er beschikbaarheid op de gevraagde datum(s) dan wordt de door u gevraagde datum vrijblijvend voor u geserveerd. Ben ik niet beschikbaar dan kijken we of er eventueel een andere datum beschikbaar is. In overleg met u kijken we naar uw wensen en behoeften en breng ik u offerte uit of doe ik u op nadere wijze een passend voorstel. Gedurende de looptijd van de offerte blijft de genoemde datum vrijblijvend voor u gereserveerd. De vrijblijvende reservering vervalt na het verstrijken van de geldigheid van de offerte. Om aanspraak te kunnen maken op de vrijblijvend voor u gereserveerde datum dient u dus binnen de gestelde termijn te reageren.
  • Fase 3: Voorlopige reservering of voorlopige boeking
   U heeft de offerte of mijn voorstel tijdig geaccepteerd. Vervolgens ontvangt u een factuur waarin u gevraagd wordt om een aanbetaling van 30% van het totale offertebedrag. De minimale aanbetaling is € 100,-. De datum blijft voorlopig voor u gereserveerd tot de vervaldatum van de factuur. Het is dus belangrijk deze factuur te betalen voor deze vervallen is. Doet u dat niet op tijd dan wordt de door u gevraagde datum weer vrijgegeven en is uw voorlopige reservering vervallen.
  • Fase 4: Definitieve reservering of boeking.
   Zodra uw aanbetaling voldaan is is er sprake van een boeking of reservering.
 20. Annuleringen
  • Bij annulering 150 dagen of meer voor de boekingsdatum verrekenen wij € 25,- administratiekosten en het resteerde deel van uw uw aanbetaling terug.
  • Bij annulering 120 dagen of meer voor de boekingsdatum ontvangt  u 75% van uw aanbetaling terug.
  • Bij annulering 90 dagen of meer voor de boekingsdatum ontvangt  u 50% van uw aanbetaling terug.
  • Bij annulering 60 dagen of meer voor de boekingsdatum ontvangt  u 25% van uw aanbetaling terug.
  • Bij annulering minder dan 30 dagen voor de boekingsdatum ontvangt u geen geld terug.
  • Heeft u geen aanbetaling gedaan maar het hele bedrag in een keer betaald dan ontvangt u 70% van uw totale betaling retour. De overige 30% (het minimale aanbetalingsbedrag) wordt deels terugbetaald volgens bovenstaande regels.
 21. Betalingen
  Het resterende bedrag dient vooraf of op de dag zelf betaald worden met iDeal, per pin of eventueel cash. Betaling achteraf is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk of per mail is overeengekomen.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.