fbpx

Algemene voorwaarden kampvuurkok.nl

 1. Voor dat een overeenkomst aangegaan wordt met kampvuurkok.nl dienen deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden.
 2. Indien u een groep aanmeldt of een groepsactiviteit boekt bent u als aanmelder de opdrachtgever en bent u verantwoordelijk voor het juist informeren van de overige deelnemers. Als opdrachtgever dient u alle deelnemers te informeren over deze Algemene Voorwaarden.
 3. Medische problemen en of (levensbedreigende) voedselallergieën die op wat voor manier dan ook van invloed kunnen zijn op het deelnemen aan een activiteit, dienen altijd vooraf (schriftelijk of per e-mail) doorgegeven te worden aan kampvuurkok.nl.
 4. Deelnemers en opdrachtgever dienen verantwoord met de door kampvuurkok.nl beschikbaar gestelde materialen en middelen om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden.
 5. kampvuurkok.nl behoudt zich het recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtsituatie dan ook. In dat geval biedt kampvuurkok.nl steeds het best mogelijke alternatief aan.
 6. kampvuurkok.nl behoudt zich het recht om een deelnemer of opdrachtgever uit te sluiten van verdere deelname als deze de instructies en aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgt of als er (naar het oordeel van kampvuurkok.nl ) sprake is van overmatig alcohol of drugs gebruik kort voor of tijdens de activiteit.
 7. Indien een deelnemer of opdrachtgever wordt uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten vindt geen terugbetaling plaats, ongemakken of kosten die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever, er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling.
 8. Alle aangeboden activiteiten zijn niet gevaarlijk, wel zijn er risico’s. Aangeboden activiteiten vinden plaats buiten in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is. Ondanks dat kampvuurkok.nl alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te minimaliseren, accepteren deelnemers en opdrachtgever dat er ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat kampvuurkok.nl de schuld treft.
 9. Er wordt gekookt met gebruik van open vuur, hier zijn risico’s aan verbonden, deelnemers en opdrachtgever aanvaarden deze risico’s en accepteren dat er ongelukken kunnen gebeuren zonder dat kampvuurkok.nl de schuld treft.
 10. Brandplekjes en schroei-schade is niet te vermijden. kampvuurkok is niet aansprakelijk voor dergelijke schades. Door deelname aanvaard de deelnemer dat hij het risico brandplekjes en schroei-schade loopt en accepteert hij de mogelijke gevolgen.
 11. kampvuurkok.nl draagt zorg voor veiligheidsmiddelen en zorgt voor diverse isolerende handschoenen, een blusdeken, een brandblusser en andere blusmiddelen indien met open vuur gewerkt wordt.
 12. kampvuurkok.nl accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van kampvuurkok.nl.
 13. kampvuurkok.nl is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van kampvuurkok.nl door de deelnemer of opdrachtgever, niet tijdens en niet na de activiteit.
 14. Deelname aan alle door kampvuurkok.nl georganiseerde activiteiten gebeurd op eigen risico.
 15. kampvuurkok.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan lichaam, kleding of andere eigendommen van deelnemers of opdrachtgever.
 16. kampvuurkok.nl spant zich tot het uiterste in een veilige activiteit aan te bieden, een zogenaamde inspanningsverplichting.
 17. kampvuurkok.nl is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de deelnemer of opdrachtgever.
 18. In geval dat een deelnemer of de opdrachtgever een klacht heeft over de activiteit, dient de deelnemer of opdrachtgever deze tijdens de activiteit te melden bij de persoon die de activiteit verzorgt, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen. Een klacht die na het beëindigen van de activiteit wordt gemeld, heeft geen invloed op de activiteit die reeds heeft plaats gehad. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige activiteiten. Een klacht leidt niet tot het terugbetaling van de kosten.
 19. Boekingen & reserveringen, aan de agenda met beschikbaarheid op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 20. Een vrijblijvende boeking of reservering kan zowel door de klant als door kampvuurkok.nl zonder opgave van redenen geannuleerd worden.
 21. Een vrijblijvende boeking of reservering is pas definitief als de door kampvuurkok.nl aangeboden offerte (per e-mail) bevestigd is en een eventuele gevraagde aanbetaling voldaan is.
 22. Alle aangeboden offertes hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij expliciet anders aangegeven.
 23. De klant dient een offerte tijdig te bevestigen, kampvuurkok.nl heeft het recht de in de offerte aangeboden activiteit te annuleren indien niet tijdig akkoord gegaan wordt met de offerte.
 24. Kampvuurkok.nl mag om een aanbetaling vragen.
 25. De klant dient de aanbetaling tijdig te voldoen, kampvuurkok.nl heeft het recht de in de offerte aangeboden activiteit te annuleren indien de aanbetaling niet tijdig wordt voldaan.
 26. Annuleren kan alleen na goedkeuring van kampvuurkok.nl. Er worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zullen onderbouwd worden en zijn afhankelijk van het tijdstip van annuleren. U kunt eventueel een annuleringsverzekering afsluiten zodat u bij een annulering geen kosten heeft.